Felépített hitelesség | 5. rész – Összefoglalás

ÖSSZEFOGLALÁS

Dolgozatomban arra igyekeztem rávilágítani, hogy a divat által megmutatott hitelesség az egyén szempontjából milyen nehézségekbe ütközik. Bár ennek bővebb kifejtése meghaladja ennek a dolgozatnak a kereteit, remélem sikerült az olvasóban is elindítani azt a gondolatmenetet, hogy ha a 21. század posztmodern társadalmaiban felépített hitelességet kívánunk megvalósítani, akkor milyen alap elvárásoknak kell megfelelni, és mik azok a sajátosságok, amik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a megvalósítást hiteltelenség nélkül lehessem véghezvinni.

A Bourdieu által felépített habitus elmélet továbbgondolása és a reflexív beállítottság együttesen alkotják azt a keretet, amiben az egyén megvalósíthatja önmagát és céljait, és aminek segítségével felhasználhatja a divatot. Ezzel együtt azonban a legitim divat – melyet meg kíván valósítani magán – már nem csak mint vizuális forma jelenik meg. A jól felépített hitelesség eredményeként az adott csoport által legitimnek tekintett divat követése a habitus részévé válik, kölcsönösen erősítve annak más részeit, és az egyén identitását is.